fbpx

Commercial Law: Aandele Met of Sonder Pariwaarde

Ingevolge die Maatskappywet No 61 van 1973 (“die ou Wet”) kon die aandelekapitaal van ’n maatskappy in aandele met pariwaarde (hierdie aandele staan ook bekend as nominale waarde aandele) of aandele sonder pariwaarde verdeel word. Aandele met pariwaarde het ’n waarde-aanduiding gehad.Die Maatskappywet No 71 van 2008 (“die Wet”) het aandele met pariwaarde en aandele sonder pariwaarde afgeskaf en die Wet bepaal dat ’n aandeel nie meer ’n nominale of pariwaarde kan hê nie. Die begrip, “pariwaarde-aandele” is daarom finaal afgeskaf deur die Wet, behoudens sekere uitsonderings vir maatskappye wat voor die Wet in werking getree het, geïnkorporeer was (“vooraf geïnkorporeerde maatskappye”).

Die Wet bepaal verder dat aandele wat deur ’n maatskappy uitgereik is voordat die Wet in werking getree het, naamlik voor 1 Mei 2011, sal voortgaan om al die regte wat met daardie aandele verband gehou het, te hê. Pariwaarde-aandele wat deur ’n vooraf geïnkorporeerde maatskappy uitgereik is, sal ten spyte van die bepalings van die Wet hanteer word soos deur die Ou Wet bepaal het en daar is geen verpligting om sulke aandele te omskep nie.

Regulasie 31 van die Wet bepaal egter dat ’n vooraf geïnkorporeerde maatskappy  nie enige nuwe pari-waarde aandele na 1 Mei 2011 mag magtig nie, maar wel nog van hierdie aandele mag uitreik indien daar reeds aandele, in die spesifieke klas, uitgereik is voor 1 Mei 2011 en mits daar nog gemagtigde aandele, in die spesifieke klas, beskikbaar is vir uitreiking.

Indien ’n vooraf geïnkorporeerde maatskappy nie in ’n sekere klas aandele enige van die gemagtigde pariwaarde-aandele voor 1 Mei 2011 uitgereik het nie, mag die vooraf geïnkorporeerde maatskappy nie enige aandele van daardie klas uitreik na 1 Mei 2011 nie. In só ’n geval sal die vooraf geïnkorporeerde maatskappy daardie klas gemagtigde aandele eers moet omskep in aandele sonder pariwaarde deur die Memorandum van Inkorporasie (“MOI”) van die vooraf geïnkorporeerde maatskappy te wysig, waarna verdere uitreiking van daardie klas aandele sal kan plaasvind.

’n Wysiging van ’n maatskappy se MOI om die omskepping van pariwaarde-aandele te bewerkstellig, moet deur middel van ’n spesiale besluit van die maatskappy se aandeelhouers, sowel as ’n spesiale besluit van die houers van die spesifieke  klas  aandele, goedgekeur word in terme van Regulasie 31 van die Wet.  Hierdie besluite moet ook vergesel word deur ’n verslag van die direksie van die maatskappy en die Suid-Afrikaanse Inkomstediens moet ook in kennis gestel word van die omskakeling van die aandele.

Wat betref ’n klas gemagtigde pariwaarde-aandele waarvan geen aandele uitgereik is nie, kan ’n vooraf geïnkorporeerde maatskappy hierdie spesifieke  klas omskep word in aandele sonder pariwaarde met bloot ’n direksiebesluit en geen aandeelhouers-besluit word vereis nie.

Hierdie artikel is vir algemene inligting en moet nie as wettige of ander professionele advies gebruik of aangewend word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of vir enige verlies of skade wat voortspruit uit die afhanklikheid van enige inligting hierin nie. Kontak ons ​​altyd by DKVG Prokureurs vir spesifieke en gedetailleerde advies.

Vir meer inligting, kontak ons Commercial Law department